IRefundYou

על המוצר

חברה המתחחה בהחזרים כספיים ופיצויים לעיכובי וביטולי טיסות.

 

רקע על הלקוח

חיכיתם שעות לטיסה שהתעכבה? הטיסה בוטלה ונאלצתם לשלם על שהות נוספת מכיסכם?

החברה פועלת ומספקת שירותים לנוסעים לקבלת פיצוי בעבור טיסה שאיחרה/בוטלה וחברת התעופה אינה מתכוונת לתת את הפיצוי המגיע על פי החוק.